برنامه همکار

فروشگاه سیستم های صوتی ساندی شاپ برنامه همکاری رایگان است و شما را قادربه کسب درآمد از طریق لینک یا لینک های در وب سایت فروشگاه سیستم های صوتی ساندی شاپ و تبلیغ محصولات خاص می سازد. هر فروشی که برای مشتریان انجام می شود برای کسانی که روی آن لینک کلیک کرده اند کمیسیون همکاری دریافت می کنند. در حال حاظر کمیسیون 5%است.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ با ما مراجعه کنید و یا شرایط و مقررات همکاری فروش ما را مشاهده کنید.

توسعه یافته توسط OpenCart
فروشگاه سیستم های صوتی ساندی شاپ © 2017